1 2 3 4 5 6

اولین جلسه اتاق فکر و هم اندیشی مشاورین شرکت مادر تخصصی و وزارت جهاد کشاورزی در امور بین الملل و امور مجلس در استان خوزستان مورخ 22/9/96
1397/2/19

اولین جلسه هم اندیشی مشاورین شرکت مادر تخصصی و وزارت جهاد کشاورزی در امور        بین الملل و مجلس در سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار گردید . در این نشست نماینده دولت در صندوق استان ، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق استان و مدیران عامل صندوقهای شهرستانی استان حضور داشتند.

ابتدا آقای دکتر دارابی ضمن خیرمقدم و طرح موضوع مهمانان را معرفی و سپس دلیل تشکیل جلسه را بیان نمودند.

 • در خصوص ماده 12 صحبت کردند که یکی از منابع تجهیز منابع صندوقها می باشد .
 • در خصوص ماده 17 که از قوانین اثر گذار بود در صندوقها بویژه تبصره 4 آن
 • در خصوص ماده 131 احکام دائمی فرمودند ریاست محترم برنامه و بودجه قول همکاری و مساعدت دادند و مقرر گردید در هفته آینده جلسه ای با ایشان داشته باشیم .
 • در خصوص تبصره 1 ماده 60 قانون دائمی که سهم سود شرکت مادر برای افزایش سرمایه به مشکل برخورده بودیم خوشبختانه این مشکل حل شد.
 • در خصوص بند ل تبصره 28 اشاره کردند.
 • در خصوص ارزش افزوده بیان نمودند که صندوق استان هرساله مبالغ زیادی بابت مالیات ارزش افزوده پرداخت نموده و با چالش هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد این پول غنیمت است و بیان کردند که صندوقها از مالیات تکلیفی معاف شدند ولی هنوز ارزش افزوده پیگیر آن هستیم .
 • در خصوص سرمایه صندوقهای شهرستانی و استانی اشاره ای داشتند و اظهار داشتند که     25 زنجیره اجرا شد و چند زنجیره در همایش های کشوری حائز رتبه اول تا سوم شدند.
 • در پایان تقاضای دیدار صندوقها با وزیر محترم و معاونین وزیر را داشتند که در آن جلسه عملکرد صندوقها و فعالیتهای اثربخش و محدودیتهای قانونی توضیح داده شود تا در تنظیم لوایح قانونی و توقعات کاری شفافیت بیشتری حاصل شود.

 

 

 

 

بخش دوم :

       در این بخش آقای دکتر قاسم محمدی مشاور صندوق مادر در امور بین الملل و مجلس نسبت به موضوعات مطرح شده به سخنرانی پرداختند .

 • در خصوص صندوقها باید با نگاه جهادی قوانین را تغییر بدهیم .
 • قانون ما حجیم است هر روز در مجلس قانون وضع می شود ولی در پارلمان های مدرن هر سه الی چهار ماه پس از بررسی های مشاورین نماینده و دستیارها آن موقع قانون تشکیل    می دهند .
 • صندوق دنبال طرحی است که با نگاه برنامه ششم توسعه و بر اساس دغدغه ها و نیاز صندوق در مجلس تنظیم گردد . این طرح محوریتیش مشخص شده ، نمایندگان مجلس هم همکاری می کنند و بعد شرکت مادر تخصصی هم باید حضور پیدا کنند که آن طرح تصویب شود.
 • در خصوص احکام دائمی بیان نمودند که این موضوع از حوزه مجلس به شورای نگهبان رفته بود و چون ایرادی داشت ، ابلاغ شد و در حال پیگیری است .
 • در خصوص قانون بودجه 4 بیانیه اعلام کردیم به غیر از 4 نماینده مجلس مابقی نمی دانند شرکت مادر چی هست ؟ و این ضعف هست و همه باید مأموریت پیدا کنیم و هر کدام با نمایندگان مجلس صحبت کنیم تا نتیجه بگیریم .
 • در بودجه 96 اتفاقات خوبی افتاده است .
 • اصلاح بند (ل ) ماده 28 قانون یک شنبه مورخ 19/9/96 انجام شد و امضاء ها از نمایندگان مجلس نیز گرفته شد.
 • در خصوص ارزش افزوده بیان نمودند که در کارگروه ویژه اقتصاد هست و این دغدغه      ان شاء الله هم حل خواهد شد و هفته آینده در کمیسیون اقتصاد می آید و تا آن زمان به ما پیشنهاد بدهید و پیشنهادات هم احساسی باشد و هم تند و تیز و خالصانه عنوان کنید تا ما آن را مدیریت کنیم .
 • مقرر گردید کارگروه امور مجلس در استان تشکیل گردد.
 • در خصوص امور بین الملل هم اعلام آمادگی نمودند که پیشنهادات و نظرات صندوقها را دریافت نمایند و صندوق زنبورداری را مثال زدند که در آفریقا جنوبی و در جهان رتبه پنجم را آوردند و مقرر گردید یک نفر به عنوان مسئول روابط عمومی در امور بین الملل و مجلس معرفی گردد که با نظر آقای دکتر دارابی آقای علی اسدی موردغفاری بعنوان مسئول     روابط عمومی در کارگروه روابط عمومی امور بین الملل و مجلس انتخاب گردید.

بخش سوم :

       در این بخش تعدادی از مدیران عامل صندوقهای شهرستانی و اعضاء هیئت مدیره صندوق استان به صورت پرسش و پاسخی به سخنرانی پرداختند.

آقای پژوهیده مدیرعامل صندوق دزفول پس از سلام و خسته نباشید به اعضاء جلسه به موارد ذیل پرداختند.

 • ساختار نداشتن شرکت مادر تخصصی از میان سخنان آقای دکتر محمدی بیشتر به چشم می خورد.
 • صندوقها کند و خسته کننده هستند .
 • با وجود اینکه دولت در کنارمان هست ولی هنوز سرمایه صندوق دزفول 8 میلیارد ریال است.
 • ما متولی بخش خصوصی و دولتی هستیم ، روش ارتباطی با کشاورز سردرگم است و نارضایتی کشاورزان وجود دارد.
 • بین بخش خصوصی و دولتی توازن وجود ندارد.
 • شرکت مادر در آینده نه چندان دور ساختارش با مشکل مواجه می شود.
 • دولت اگر بخواهد کمک نکند در آینده بخش خصوصی اعتمادش را از دست می دهد.
 • دولت باید وجوهی بنام کمک دولت برای افزایش سرمایه در اختیار صندوقها قرار بدهد.
 • باید مدیران مجرب اجرایی باشند.

پاسخ آقای دکتر محمدی :

 •  مقرر گردید تمامی صندوقهای شهرستانی در دو هفته آینده نظرات خود را مکتوب به صندوق استان اعلام نمایند.

آقای غلامحسین رنجبرها :

 • فضای کسب کار موانع زیادی دارد و جواب گوی کشورهای همسایه نیست .
 • ادارات مانع پیشرفت هستند ، آنها هم مشکلی ندارند بلکه درگیر قوانین و مقررات هستند .
 • ماده های قانونی طولانی هستند ولی در فرانسه برای یک جمله متخصصان در تلاش هستند آن را خلاصه کنند تا پر معنا شود.
 • گرایش صندوقها به مردم بودن هستند ، اگر با مردم فاصله گرفته شود آن موقع می شود بانک کشاورزی
 • برای صادرات و بازاریابی ضعف اساسی در ایران داریم .
 • در خصوص قانون افزایش بهره وری باید مردم و صندوقها آن را اجرا کنند نه جهاد
 • کشاورزان تو سری خوری هایی هستند که کلی قانون پشت سرشان هستند ولی در اجرا یکی از آنها را یاری نمی کند .
 • مردمی نبودن تصمیات ، مردم در جلسات هیچ گونه دخالتی ندارند .
 • کسانی برای ما تصمیم می گیرند که نه درد گرد وغبار و نه ........ را ندارند.
 • صندوقها از موتور مردمی بودنشان دارند خارج می شوند.
 • تنها نهادی که هم جایگاه دولتی دارد و هم خصوصی و هم اینکه مدیران عاملش نو هستند.
 • در خصوص صادرات صندوق بسترساز شود ، محور شود و خودش مستقیم صادر کننده نباشد بلکه تشکل ها را به وسط بیاورد .
 • استدعا دارم پایه نظرات مردمی را قوی تر کنید .

پاسخ دکتر محمدی :

 • مقرر گردید 20% از سرمایه صندوقها به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص یابد و شرکت مادر تخصصی موظف هست برنامه ریزی کند که قرار شد برای این موضوع نظرات خود را مکتوب اعلام نمائید.

آقای فیروز شهابی فر :

 • نوع صندوقهای شهرستانی ، استانی و .... متفاوت هست .
 • با کشاورزان درگیر هستیم که آنها را توجیه نمائیم .
 • به رتبه اول شهرستان شوش در استان اشاره کردند.

آقای بابک دیده بان :

 • در خصوص اعتماد کشاورزان در زمان تأسیس با اکراه کشاورزان می آمدند برای عضو شدن در صندوق
 • اتفاقات خوبی هم در صندوقها افتاده از جمله زنجیره ها
 • آیا می توانیم در خصوص بحت زنجیره ها که با عامل ها قرارداد بسته شده ، قانونی تعریف کنیم ؟

پاسخ آقای دکتر محمدی :

در حال طرح برنامه هستیم .

 

 

 

 

 

آقای ناصر نظرزاده زارع :

ضمن تشکر از مجموعه آقای دکتر محمدی و مهندس بشیری و خبرهای خوشحالی که دادید و کارهای خوبی که هم انجام شد پیرو فرمایشات آقای رنجبرها و آقای پژوهیده که استرس را       بیان کنیم باید عرض کنم که :

 • صندوق با این روند پیش رو آن افق هایی که هدف بود را دارد از دست می دهد .
 • اعتبار صندوقها به اعتبار مردمی هست نه اعتبار ریالی
 • صندوقها در این 11 سال تبدیل به یک بانک اطلاعاتی قوی شدند و اطلاعات کامل      تشکل ها و بهره داران را دارند.
 • اگر امکان دارد هر تصمیمی گرفته می شود از پایین دست به بالا دست بیاید و ما بگوئیم مشکل کجاست .
 • دولت وقتی می آید واگذار می کند خودش مجری نشود.
 • امیدوارم در جلسات بعدی شاهد باشیم که امید مردم بیشتر شود.
 • الان صندوق استان افق یکساله خود را نمی تواند ببیند . و مثلا  بنده به عنوان بعنوان یک تشکل اگر بخواهم کاری را انجام دهم شک دارم که صندوق در افق 2 سال آینده می تواند کمکم کند ؟
 • دولت سالانه اعتبار به صندوقها اختصاص دهد.
 • در راستای زیربخش دام و طیور به ازای هر درصد افزایش تولید سهم افزایش سرمایه داده شود.
 • دولت را وادار کنیم از یک شاخص ما را کمک کند و اینکه جزء 10 کشور برتر دنیا هستیم .

آقای دکتر جلالی :

   ابتدا ضمن عرض سلام و خیرمقدم به مهمانان و تمامی اعضاء جلسه آماری از تولیدات کشاورزی اعلام نمودند و بیان کردند که طرح 550 هکتاری در حال اجرا است و 22 میلیون تن در استان خوزستان تولید خواهیم داشت که معادل 25% کل تولید کشور خواهد بود.

 • صندوقها یک تولید بهنگام داشتند.
 • صندوق استان از 2 میلیارد ریال به 80 میلیارد ریال رسیدیم .
 • اعتماد بخش خصوصی به دولت هست .
 • اگر صندوقهای حمایت نبودند خون جدیدی در بدن تعاونی ها جاری نمی شد و فقط اسمی از آنها مانده بود.
 • مقام نخست در تولید گندم داشتیم .

 

 • در تولید نیشکر منحصر به فرد هستیم بالای بر 7/6 تولید می کنیم .
 • مقام اول در صادرات خرما هستیم . 50% صادرات کشور
 • مقام اول تولید گل مریم
 • 550 هکتار در حال تسطیح و .... داریم .
 • در تولید محصولات سالم مقام اول را داریم .
 • سایت پرورش میگو بعد از بیماری لک سفید همه آنها متضرر شدند و حتی بانک ها پرداخت به آنها نکردند ولی صندوقها بعد از 7 سال رکود آنها را حمایت کردند.
 • برنامه ششم به خوبی به نفع صندوقها ارائه نشد.
 • باید به صراحت در برنامه ششم آورده شود که وزارت بتواند پول در اختیار صندوق بگذارد.
 • دوستان شرکت مادر برای وزیر و معاونانش چارچوب سازی کنند که بهتر از ظرفیت صندوقها استفاده کنند.
 • در خصوص تکلیف 20% سرمایه صندوقها جهت صادرات باید گفت که صندوقها طبق اساسنامه می تواند به اعضاء و تشکل های خود تسهیلات پرداخت کنند.

پاسخ دکتر محمدی :

 • درخواست جلسه با وزیر نزدیک به یک سال و نیم هست دادیم که پیشنهادات و چارچوب را با ایشان در میان بگذاریم ولی تاکنون موفق نشدیم .
 • مقرر گردید صندوقها بصورت مکتوب نظرات ، پیشنهادات خود را به صورت کلی به صندوق استان ارسال و پس از جمع بندی نهایی به صندوق مادر ارسال گردد.

با ذکر صلوات ختم جلسه اعلام گردید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان می باشد.© 1398

طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری افق عرش