1 2 3 4 5 6

اولین جلسه رابطین صندوقهای استان خوزستان
1397/2/19

اولین جلسه رابطین صندوقهای استان خوزستان در روز چهارشنبه مورخه 29/1/97 ساعت 10 صبح در صندوق استان برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای علی اسدی مورد غفاری مسئول فنی و اجرایی صندوق استان ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در جلسه ، از دکتر دارابی بابت اینکه دستور برگزاری این جلسه را دادند ، تشکر نمودند و در ادامه طرحهای بازنگری صندوقهای شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه صندوق دزفول 90 درصد طرح را تهیه نمودند مقرر گردید تا 10 اردیبهشت طرح مذکور را تکمیل و به صندوق استان ارسال نمایند و همچنین صندوق شوش با توجه به اینکه 50 درصد طرح را تهیه نمودند مقرر گردید تا 20 اردیبهشت طرح خود را تکمیل و به صندوق استان ارسال نمایند.

صندوق آبادان نیز مقرر گردید پس از بررسی طرح تأسیس اقدام فوری به تکمیل طرح بازنگری نمایند و تا 20 اردیبهشت اقدامات صورت گرفته را به صندوق استان گزارش نمایند.

و در ادامه طرح بازنگری صندوق بهبهان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تکمیل بودن و  بررسی توسط صندوق استان مقرر گردید از طریق صندوق استان جهت تأیید نهایی به شرکت مادر تخصصی ارسال گردد.

در پایان این جلسه آقای اسدی در خصوص مجامع پیش رو و انجام ثبت تغییرات توضیحاتی       بیان نمودند که در ادامه آن با پرسش و پاسخ ها توسط رابطین صندوقهای شهرستانی صورت گرفت و خروجی بسیار خوبی داشت و مقرر گردید جلسه ای در خصوص ثبت تغییرات بصورت تخصصی برگزار گردد.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت .

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان می باشد.© 1398

طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری افق عرش