1 2 3 4 5 6

نشست مشترک مورخ 97/5/09صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری
1397/5/13

   با عنایت به فضای تعاملی مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با هدف ارتقاء کیفیت امور در حوزه سهامداری، نشست مشترکی میان آقایان دارابی مدیر عامل محترم صندوق، اسدی مسئول امورسهامداری و میربک معاون محترم مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری در دفتر مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان برگزار گردید.

   در این جلسه آقای میربک به بیان وضعیت کنونی صندوق در زمینه سهامداری و زیرسیستم سهامداری نرم افزار نظام جامع فناوری اطلاعات پرداختند و اظهار داشتند در این رابطه همراهی و هماهنگی خوبی فی مابین مدیریت توسعه عملیات و صندوق خوزستان وجود داشته است.

   سپس آقای دارابی نیز به بیان شرح وضعیت کنونی سهامداران عضو، اقدامات انجام شده و برنامه های آینده صندوق پرداختند و اظهار امیدواری نمودند در صورت جذب سرمایه دولت این امکان مهیا است تا نسبت به افزایش سرمایه سهامداران و اجرای سیاستهای بخش کشاورزی اقدام شود.

در این جلسه موضوعات زیر نیز مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت:

برنامه ریزی لازم برای اینکه تشکل های همه زیربخشها متناسب با سهم مندرج در طرح بازنگری نسبت به افزایش سرمایه اقدام نمایند، از سوی صندوق صورت پذیرد.

مقرر شد؛ در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه هماهنگی برای بررسی طرح بازنگری تهیه شده با مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری اقدام شود. نکته اینکه طرح بازنگری می بایست حاوی جایگاه صندوق در برنامه ها و چشم انداز و سیاستهای سازمان جهادکشاورزی استان باشد. همچنین مقرر شد؛ پس از تصویب و  تایید طرح، مراتب بارگزاری ارقام طرح هرکدام از سهامداران در زیر سیستم سهامداری نرم افزار نظام جامع فناوری اطلاعات باهماهنگی مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری در دستور کار رابط سهامداری قرار گیرد.

درخصوص بخشهای مختلف زیرسیستم سهامداری نرم فزار نظام جامع فناوری اطلاعات تبادل نظر شد و مقرر گردید؛ موارد مورد نیاز صندوق بصورت کتبی به مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری اعلام تا مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.در این زمینه به زحمات آقای اسدی مسئول امور سهامداری اشاره و از ایشان تشکر شد.

مقرر گردید؛ هرگونه افزایش سرمایه و نقل و انتقال سهام کمافی السابق برابر فرایندهای تدوین شده و با هماهنگی مدیریت توسعه عملیات صورت پذیرد.

با عنايت به اينكه هرگونه برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف در صـندوقهاي غيردولتـي از جملـه عمـق بخشي به فعاليت ها و ارتقاي كيفيت امور، نيازمنـد وجـود اطلاعـات كامل و جامع از سهامداران است. در اين راستا، دراختيار بودن اطلاعات و مشخصات اشخاص حقيقي و حقوقي عضو تشكلهاي سهامدار آن صـندوق ضروري بوده و براين اساس انتظار دارد؛ کمافی السابق در زمينـه شناسايي و جمع آوري اطلاعات و تركيب سهامداران تشكلهاي عضو آن صندوق اقدام و بارگزاری این اطلاعات در زیر سیستم سهامداری در دستور کار قرار گیرد.

جلسه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام رسید.­

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان می باشد.© 1398

طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری افق عرش