1 2 3 4 5 6

زنجیره تولید گندم بذری
1399/4/15

زنجیره تولید گندم بذری

مدیرعامل صندوق حمایت  از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت : این صندوق تاکنون بیش از 13 سال است که به فعالیت و خدمات رسانی ادامه می دهد و در همین راستا بیش از 180 هزار بهره بردار را در قالب 354 تشکل فراگیر تحت پوشش و حمایت دارد. دکتر دارابی در گفتگو با کشاورز یار گفت : در استان خوزستان 4 صندوق شهرستانی بهبهان،دزفول،آبادان و شوش نیز فعالیت دارند.وی گفت در حال حاضر سرمایه صندوق های استان به بیش از 1,470  میلیارد ریال می رسد که نشان از اعتماد بخش غیر دولتی به برنامه های صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان است.از این محل ،تاکنون بیش از 16,000 فقره تسهیلات به مبلغ بیش از 8,000 میلیارد ریال با کارمزد 4 درصد در سریعترین زمان با تضامین بسیار ساده و بر مبنای اعتماد متقابل تسهیلات پرداخت شده است.

دکتردارابی گفت : از مهمترین برنامه هایی که در پنج سال گذشته محور قرار گرفته و توجه و تمرکز ویژه برای خدمات رسانی شده است تشکیل یا تکمیل زنجیره های تولید (ارزش) در بخش کشاورزی است که در این راستا شناخت کافی از ویژگی های بخش کشاورزی و شناسایی حلقه های موثر در زنجیره الزامی است.

وی افزود : در همین راستا تاکنون بیش از 15 زنجیره در استان خوزستان اجرایی شده است که تمام تلاش در تکمیل این زنجیره ها و گسترش جامعه هدف در برخورداری از آنهاست. در ادامه مطلب یکی از زنجیره های موفق و موثر در حال اجرا توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تحت عنوان طرح زنجیره تولید گندم بذری بصورت فلوچارت ارائه می گردد

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان می باشد.© 1398

طراحی و اجرا : گروه نرم افزاری افق عرش